Sponzoři 2014

Speciální poděkování:
Fa PISUD, s.r.o, Western salonu u Wiliho, Hájkovým, Pajzákovým, Kinclovým, Navrátilovým, Drašnarovým
a všem obyvatelům krásné obce Pulčín za trpělivost.Všem přátelům a kamarádům, kteří se podílejí na festivalu.